Feedback geven

Jouw stijl

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie worden de vier feedbackstijlen gekaderd.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van een fictief team waarbij elk teamlid een andere stijl verkiest.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz om de verschillende stijlen te leren herkennen op basis van specifieke overtuigingen.
LET'S REFLECT
In de self reflection word je uitgedaagd om je eigen voorkeursstijl te onderzoeken en je aandachtspunten om feedback te geven te definiëren.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Ready, set, go

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt het BUSC-model gekaderd en de vier stappen overlopen
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van een (uiterst fictieve) case waarbij je feedback geeft aan je schoonmoeder.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz waarbij je voor feedback fragmenten moet aangeven wat je goed vindt en wat beter kan.
LET'S REFLECT
De self reflection is een call to action om jouw feedback uit te schrijven volgens het BUSC-model.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Setting the scene

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt gekaderd op welke manier je het feedbackgesprek best voorbereid.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd aan de hand van een concrete case in een E-magazine en onderzoeken we vier aandachtspunten.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz over verschillende showstoppers die je kunnen tegenhouden om feedback daadwerkelijk te geven.
LET'S REFLECT
De self reflection is een call to action om jouw feedback voor te bereiden volgens een praktisch stappenplan.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!