Feedback vragen

The Mindshift

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt het topic gekaderd en wordt het verschil tussen fixed en growth mindset toegelicht.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we hoe je een fixed mindset kan veranderen in een growth mindset
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz om de fixed en growth mindset stemmetjes bij jezelf te herkennen.
LET'S REFLECT
De self reflection is een quick scan om te achterhalen op welke domeinen je een fixed mindset hebt en een oefening om die om te buigen naar een growth mindset.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

De interpretatie voorbij

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt de LSD techniek gekaderd als hulpmiddel om feedback scherp te krijgen.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we hoe je feedback kan ontvangen vrij van interpretaties.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz om voor jezelf goed het onderscheid te kunnen maken tussen waarneming en interpretatie.
LET'S REFLECT
In de self reflection word je uitgedaagd om stil te staan bij de manier waarop je vandaag feedback ontvangt. Je stelt een actieplan op om hierin te groeien
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Vragen staat vrij

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt de ‘why’ van het topic gekaderd.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we op welke manier je best feedback vraagt.
LET'S PROCESS
De processing is een interactieve visual met een samenvatting van de drie tips om feedback te vragen
LET'S REFLECT
De self reflection is een call to action om je eigen feedback handleiding te maken die je kan meegeven aan de feedbackgever.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!