sbs

Psychologische veiligheid

Jouw leerpad

Dit Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt psychologische veiligheid gekaderd.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van voetbalploeg ‘FC Hoveland’.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz waarbij mythes die de ronde doen over psychologische veiligheid tegen het licht worden gehouden.
LET'S REFLECT
In de self reflection word je uitgedaagd om na te denken wat jij nodig hebt om je veilig te voelen in een team.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Grrr… feedback

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt ons sociaal brein gekaderd en wordt uitgelegd waarom we het risico op afwijzing liever vermijden.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we wat er gebeurt wanneer we worden afgewezen.
LET'S PROCESS
De processing is een video quiz over ons sociaal brein.
LET'S REFLECT
In de self reflection staan we stil bij de manier waarop jouw oerinstincten tot uiting komen wanneer je feedback ontvangt die je raakt.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Ready, set, go

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt het BUSC-model gekaderd en de vier stappen overlopen
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van een (uiterst fictieve) case waarbij je feedback geeft aan je schoonmoeder.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz waarbij je voor feedback fragmenten moet aangeven wat je goed vindt en wat beter kan.
LET'S REFLECT
De self reflection is een call to action om jouw feedback uit te schrijven volgens het BUSC-model.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!