Feedback

De feedback achillespees

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie worden drie feedback triggers op een rijtje gezet.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en onderzoeken we wat je kan doen om met de triggers om te gaan
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz om voor jezelf goed het onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende triggers.
LET'S REFLECT
De self reflection is een oefening om voor de laatste feedback die je kreeg te onderzoeken om welke trigger het ging en hoe je hier in de toekomst mee kan omgaan.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

The Mindshift

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt het topic gekaderd en wordt het verschil tussen fixed en growth mindset toegelicht.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we hoe je een fixed mindset kan veranderen in een growth mindset
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz om de fixed en growth mindset stemmetjes bij jezelf te herkennen.
LET'S REFLECT
De self reflection is een quick scan om te achterhalen op welke domeinen je een fixed mindset hebt en een oefening om die om te buigen naar een growth mindset.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Grrr… feedback

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt ons sociaal brein gekaderd en wordt uitgelegd waarom we het risico op afwijzing liever vermijden.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we wat er gebeurt wanneer we worden afgewezen.
LET'S PROCESS
De processing is een video quiz over ons sociaal brein.
LET'S REFLECT
In de self reflection staan we stil bij de manier waarop jouw oerinstincten tot uiting komen wanneer je feedback ontvangt die je raakt.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Jouw stijl

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie worden de vier feedbackstijlen gekaderd.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van een fictief team waarbij elk teamlid een andere stijl verkiest.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz om de verschillende stijlen te leren herkennen op basis van specifieke overtuigingen.
LET'S REFLECT
In de self reflection word je uitgedaagd om je eigen voorkeursstijl te onderzoeken en je aandachtspunten om feedback te geven te definiëren.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Ready, set, go

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt het BUSC-model gekaderd en de vier stappen overlopen
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van een (uiterst fictieve) case waarbij je feedback geeft aan je schoonmoeder.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz waarbij je voor feedback fragmenten moet aangeven wat je goed vindt en wat beter kan.
LET'S REFLECT
De self reflection is een call to action om jouw feedback uit te schrijven volgens het BUSC-model.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Setting the scene

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt gekaderd op welke manier je het feedbackgesprek best voorbereid.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd aan de hand van een concrete case in een E-magazine en onderzoeken we vier aandachtspunten.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz over verschillende showstoppers die je kunnen tegenhouden om feedback daadwerkelijk te geven.
LET'S REFLECT
De self reflection is een call to action om jouw feedback voor te bereiden volgens een praktisch stappenplan.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Mis de bocht niet

Jouw leerplan

Dit Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt de opbouw van ons brein uitgelegd om te begrijpen waarom we soms onze zelfbeheersing verliezen
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we vier technieken om rustig te blijven.
LET'S PROCESS
De processing is een interactieve visual met de samenvatting van de theorie.
LET'S REFLECT
In de self reflection kijken we wat je kan doen om van een reactie een respons te maken.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

De interpretatie voorbij

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt de LSD techniek gekaderd als hulpmiddel om feedback scherp te krijgen.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we hoe je feedback kan ontvangen vrij van interpretaties.
LET'S PROCESS
De processing is een E-quiz om voor jezelf goed het onderscheid te kunnen maken tussen waarneming en interpretatie.
LET'S REFLECT
In de self reflection word je uitgedaagd om stil te staan bij de manier waarop je vandaag feedback ontvangt. Je stelt een actieplan op om hierin te groeien
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Vragen staat vrij

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET'S EXPLAIN
In de explainer movie wordt de ‘why’ van het topic gekaderd.
LET'S DIVE DEEPER
In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we op welke manier je best feedback vraagt.
LET'S PROCESS
De processing is een interactieve visual met een samenvatting van de drie tips om feedback te vragen
LET'S REFLECT
De self reflection is een call to action om je eigen feedback handleiding te maken die je kan meegeven aan de feedbackgever.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!