100%

admin

Profile

Courses

1
Le talon d’achille du feedback
Expires After: Does not Expire

Cartographiez vos déclencheurs en matière de feedback

Dans le Learning Lab “Feedback et déclencheurs”, nous énumérons trois types de déclencheurs qui peuvent vous déséquilibrer et nous examinons trois stratégies pour y faire face. 

Il y a plusieurs raisons qui peuvent rendre dérangeant le fait de recevoir du feedback. Peut-être pensez-vous que la personne n’est pas dans la bonne position pour donner ce feedback ? Ou peut-être pensez-vous que les commentaires sont totalement injustifiés.

La première étape lorsque vous recevez un f eedback est de trouver ce qui vous fait déclencher exactement.”

Nous distinguons trois types de déclencheurs : les déclencheurs de vérité, les déclencheurs de relation et les déclencheurs d’identité. Le cocktail du contexte, vos expériences et votre personnalité déterminent si et dans quelle mesure vous déclenchez. Il est donc important de distinguer les différents déclencheurs les uns des autres et de connaître l’effet qu’ils ont sur vous. 

Votre parcours d’apprentissage

Ce Learning Lab est divisé en 4 chapitres différents qui apportent chacun des informations supplémentaires sur le sujet. Dans les deux premiers chapitres (let’s explain & let’s dive deeper), le sujet est expliqué en détail afin que vous soyez pleinement alignés. Dans le troisième chapitre (let’s process), nous vous proposons des informations pour développer le sujet encore plus avant et enfin, dans le chapitre 4 (let’s reflect), nous vous donnons quelques exercices afin de pouvoir vous lancer par vous-même.

LET’S EXPLAIN

La vidéo explicative énumère trois déclencheurs liés au
feedback.

LET’S DIVE DEEPER

Dans ce deepdive la théorie est expliquée dans un E-magazine et nous explorons ce que vous pouvez faire pour gérer les déclencheurs.

LET’S PROCESS

Le processing est un E-quiz pour vous aider à distinguer les différents déclencheurs.

LET’S REFLECT

La self reflection est un exercice qui permet d’examiner le dernier feedback que vous avez reçu, de savoir de quel
déclencheur il s’agissait et comment vous pouvez y faire face à l’avenir.
1
2
3
4

Le contenu de ce Learning Lab

Vous trouverez ci-dessous les quatre différents chapitres de ce Learning Lab. Bonne lecture et bonne étude !

2
De feedback achillespees
Expires After: Does not Expire

Breng jouw feedbacktriggers in kaart

In Learning Lab ‘De feedback-achillespees’ zetten we drie soorten triggers op een rij die je uit evenwicht kunnen brengen en bekijken we drie strategieën om hiermee om te gaan.

Er zijn verschillende redenen die ervoor kunnen zorgen dat het vervelend is om feedback te ontvangen. Misschien vind je dat de persoon niet de juiste positie heeft om die feedback te geven? Of misschien vind je de feedback compleet onterecht.

“De eerste stap wanneer je feedback ontvangt is om na te gaan
wat jou precies raakt of frustreert.”

We onderscheiden drie soorten triggers: waarheidstriggers, relatietriggers en identiteitstriggers. De cocktail van de context, jouw ervaringen en jouw persoonlijkheid bepalen of en hoe hard je getriggerd wordt. Het is dus belangrijk om de verschillende triggers goed van elkaar te onderscheiden en het effect ervan te kennen op jezelf.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie worden drie feedback triggers op een rijtje gezet.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en onderzoeken we wat je kan doen om met de triggers om te gaan

LET’S PROCESS

De processing is een E-quiz om voor jezelf goed het onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende triggers.

LET’S REFLECT

De self reflection is een oefening om voor de laatste feedback die je kreeg te onderzoeken om welke trigger het ging en hoe je hier in de toekomst mee kan omgaan.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

3
Mijn kijk op veerkracht
Expires After: Does not Expire

Verhelder wat veerkracht voor jou betekent

In Learning Lab ‘Mijn kijk op veerkracht’ ontdekken we de mogelijkheden van onze eigen veerkracht door inzicht te vergaren in wat veerkracht betekent, wat onze triggers zijn en door een zicht krijgen op hoe wij reageren op stress en verandering.

Veerkracht wordt als één van de belangrijkste skills genoemd om in een wereld van continue verandering jezelf als mens te kunnen ontplooien en te kunnen blijven ontwikkelen.

“Veerkracht is de tijd die we nodig hebben om terug recht te veren na tegenslag en om ons aan te passen aan een steeds veranderende omgeving.”

En deze weerbaarheid én ons vermogen om ons aan te passen en te leren (wendbaarheid), heeft ervoor gezorgd dat wij als soort hebben kunnen overleven.
Gelukkig is veerkracht een vaardigheid die we deels kunnen ontwikkelen.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt veerkracht toegelicht als de combinatie tussen wendbaarheid en weerbaarheid.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd aan de hand van vijf stellingen over veerkracht om jouw kijk helder te krijgen.

LET’S PROCESS

De processing is een online videobibliotheek met zes video’s over veerkracht.

LET’S REFLECT

In de self reflection krijg je verschillende oefeningen voorgeschoteld om jouw kijk op veerkracht helder te krijgen.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

4
Psychological safety
Expires After: Does not Expire

Ontdek wat jij nodig hebt om je veilig te voelen in team

In Learning Lab ‘Psychologische veiligheid’ bekijken we wat het precies betekent en hoe je het kan installeren binnen jouw team.

Het kan een beetje ‘fluffy’ klinken… Psychologische veiligheid, maar dat is het zeker niet.

“Psychologische veiligheid moet ruimte bieden voor productieve meningsverschillen.”

Psychologische veiligheid is een basisvoorwaarde om open te staan voor feedback en elkaars mening proberen te begrijpen. Logisch, toch? Eén probleem. Vaak hebben we de neiging om ervan uit te gaan dat wat er in ons hoofd zit, ook in het hoofd van de ander zit. We bouwen onze eigen referentiekaders op basis van onze ervaringen, onze waarden, onze overtuigingen en onze persoon. Zo ziet ook de gedachte aan een doel er voor de ene persoon anders uit dan voor de andere. De enige manier om hier eensgezind over te zijn, is om je eigen spelregels te leren kennen en deze te communiceren met jouw collega’s.

Your learning journey

This Learning Lab is divided into 4 different chapters that each add extra information to the topic. In the first two chapters (let’s explain & let’s dive deeper), the topic is explained in detail so that you are fully included. In the third chapter (let’s process) we offer information to process the topic even better and finally in chapter 4 (let’s reflect) we give you some exercises to get started yourself.

LET’S EXPLAIN

In the explainer video psychological safety is framed.

LET’S DIVE DEEPER

In the deepdive the theory is explained in an E-magazine based on the football team ‘FC Hoveland’.

LET’S PROCESS

The processing is an E-quiz in which myths that circulate about psychological safety are being questioned.

LET’S REFLECT

In the self reflection you are challenged to think about what you need to feel safe in a team.
1
2
3
4

Content of this Learning Lab

Below are the four different chapters of this Learning Lab. Enjoy reading and studying!

5
Psychologische veiligheid
Expires After: Does not Expire

Ontdek wat jij nodig hebt om je veilig te voelen in team

In Learning Lab ‘Psychologische veiligheid’ bekijken we wat het precies betekent en hoe je het kan installeren binnen jouw team.

Het kan een beetje ‘fluffy’ klinken… Psychologische veiligheid, maar dat is het zeker niet.

“Psychologische veiligheid moet ruimte bieden voor productieve meningsverschillen.”

Psychologische veiligheid is een basisvoorwaarde om open te staan voor feedback en elkaars mening proberen te begrijpen. Logisch, toch? Eén probleem. Vaak hebben we de neiging om ervan uit te gaan dat wat er in ons hoofd zit, ook in het hoofd van de ander zit. We bouwen onze eigen referentiekaders op basis van onze ervaringen, onze waarden, onze overtuigingen en onze persoon. Zo ziet ook de gedachte aan een doel er voor de ene persoon anders uit dan voor de andere. De enige manier om hier eensgezind over te zijn, is om je eigen spelregels te leren kennen en deze te communiceren met jouw collega’s.

Jouw leerpad

Dit Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt psychologische veiligheid gekaderd.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van voetbalploeg ‘FC Hoveland’.

LET’S PROCESS

De processing is een E-quiz waarbij mythes die de ronde doen over psychologische veiligheid tegen het licht worden gehouden.

LET’S REFLECT

In de self reflection word je uitgedaagd om na te denken wat jij nodig hebt om je veilig te voelen in een team.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

6
The Mindshift
Expires After: Does not Expire

Your learning journey

This Learning Lab is divided into 4 different chapters that each add extra information to the topic. In the first two chapters (let’s explain & let’s dive deeper), the topic is explained in detail so that you are fully included. In the third chapter (let’s process) we offer information to process the topic even better and finally in chapter 4 (let’s reflect) we give you some exercises to get started yourself.

LET’S EXPLAIN

In the explainer video, the topic is framed and the difference between fixed and growth mindset is explained.

LET’S DIVE DEEPER

In the deepdive the theory is explained in an E-magazine and we look at how you can change a fixed mindset into a growth mindset.

LET’S PROCESS

The processing is an E-quiz to recognise the fixed and growth mindset voices in yourself.

LET’S REFLECT

The self reflection is a quick scan to find out in which domains you have a fixed mindset and an exercise to change it into a growth mindset.
1
2
3
4

Content of this Learning Lab

Below are the four different chapters of this Learning Lab. Enjoy reading and studying!

7
The Mindshift
Expires After: Does not Expire

Buig jouw feedback mindset om

In Learning Lab ‘The Mindshift’ bekijken we mindset als voorwaarde om op een constructieve manier om te gaan met feedback. We geven inzicht in het verschil tussen fixed en growth mindset en reiken praktische handvaten aan om een shift bij jezelf te realiseren. Een echte eye opener dus!

Feedback is de snelste weg naar groei en betere prestaties. Of jij van feedback een gewoonte maakt, is afhankelijk van jouw mindset.

“Met mindset bedoelen we de bril waarmee jij naar de wereld en jezelf kijkt.”

Het is een geheel van ideeën en opvattingen die je over jezelf en jouw eigen ontwikkelbaarheid hebt. Dit heeft uiteraard een grote invloed op de manier waarop je met feedback omgaat. Daarom is het belangrijk om even stil te staan bij jouw eigen mindset. In deze Learning Lab bekijken we bij onszelf wanneer wij feedback ervaren als kritiek en hoe we onze mindset kunnen veranderen.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt het topic gekaderd en wordt het verschil tussen fixed en growth mindset toegelicht.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we hoe je een fixed mindset kan veranderen in een growth mindset

LET’S PROCESS

De processing is een E-quiz om de fixed en growth mindset stemmetjes bij jezelf te herkennen.

LET’S REFLECT

De self reflection is een quick scan om te achterhalen op welke domeinen je een fixed mindset hebt en een oefening om die om te buigen naar een growth mindset.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

8
Grrr… feedback
Expires After: Does not Expire

Gain insight into why our brain does not like feedback

In Learning Lab ‘Grrr… feedback’ we look at why it can be so annoying to receive feedback. We all have a social brain, which makes rejection hurt both literally and figuratively. In response, our primal instincts kick in. We investigate how these are expressed in the 21st century.

Feedback can sometimes be scary or even hurtful. And that is logical if you look at our past. We humans are social animals. We have always lived in groups and not without reason. To protect ourselves from danger, to find food and especially at birth, we needed each other.

“In other words, the better we were in the group, the higher our chances of survival.”

And that’s why even today we are wired to ‘belong’. In this Learning Lab, we look at why our social brain sometimes makes receiving feedback difficult and how we can get around this mechanism.

Your learning journey

This Learning Lab is divided into 4 different chapters that each add extra information to the topic. In the first two chapters (let’s explain & let’s dive deeper), the topic is explained in detail so that you are fully included. In the third chapter (let’s process) we offer information to process the topic even better and finally in chapter 4 (let’s reflect) we give you some exercises to get started yourself.

LET’S EXPLAIN

The explainer video frames our social brain and explains why we prefer to avoid the risk of rejection.

LET’S DIVE DEEPER

In the deepdive the theory is explained in an E-magazine and we look at what happens when we are rejected.

LET’S PROCESS

The processing is a video quiz about our social brain.

LET’S REFLECT

In the self reflection we will look at the way your primal instincts are expressed when you receive feedback that affects you.
1
2
3
4

Content of this Learning Lab

Below are the four different chapters of this Learning Lab. Enjoy reading and studying!

9
Grrr… feedback
Expires After: Does not Expire

Krijg inzicht in waarom ons brein niet houdt van feedback

In Learning Lab ‘Grrr… feedback!’ bekijken we waarom het zo vervelend kan zijn om feedback te ontvangen. We hebben allemaal een sociaal brein waardoor afwijzing letterlijk én figuurlijk pijn doet. Als reactie hierop treden onze oerinstincten in werking. We onderzoeken hoe deze tot uiting komen in de 21ste eeuw

Feedback kan soms eng zijn of zelfs pijn doen. En dat is logisch als je naar ons verleden kijkt. Wij mensen zijn sociale dieren. We hebben altijd in groepen geleefd en dat is niet zonder reden. Om onszelf te beschermen tegen gevaar, om voedsel te vinden en zeker bij de geboorte hadden we elkaar nodig.

“Met andere woorden, hoe beter we in de groep lagen, hoe hoger onze overlevingskansen.”

En daarom zijn we ook vandaag nog bedraad om ‘erbij te horen’. In deze Learning Lab bekijken we waarom ons sociale brein feedback ontvangen soms moeilijk maakt en hoe we dit mechanisme kunnen omzeilen.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt ons sociaal brein gekaderd en wordt uitgelegd waarom we het risico op afwijzing liever vermijden.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we wat er gebeurt wanneer we worden afgewezen.

LET’S PROCESS

De processing is een video quiz over ons sociaal brein.

LET’S REFLECT

In de self reflection staan we stil bij de manier waarop jouw oerinstincten tot uiting komen wanneer je feedback ontvangt die je raakt.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

10
Jouw stijl
Expires After: Does not Expire

Versterk je feedbackstijl

In Learning Lab ‘Jouw stijl’ onderscheiden we vier feedbackstijlen gebaseerd op twee assen. We onderzoeken wat jouw voorkeursstijl is en in welke situaties je best switcht tussen de stijlen.

Ieder van ons heeft zijn eigen feedbackstijl.

“In het algemeen zijn je voorkeuren over de manier waarop je feedback geeft, gebaseerd op wat jij denkt dat goede feedback is en op hoe jij graag feedback zou willen krijgen.”

Vind jij het bijvoorbeeld leuk om rauwe, ongesneden feedback te krijgen? Dan is de kans groot dat ook jij direct bent wanneer je feedback geeft. En zo ontwikkelt ieder zijn eigen stijl. In totaal worden er 4 stijlen onderscheiden. Je bent uiteraard perfect in staat om te switchen tussen alle verschillende stijlen wanneer dat nodig is.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie worden de vier feedbackstijlen gekaderd.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van een fictief team waarbij elk teamlid een andere stijl verkiest.

LET’S PROCESS

De processing is een E-quiz om de verschillende stijlen te leren herkennen op basis van specifieke overtuigingen.

LET’S REFLECT

In de self reflection word je uitgedaagd om je eigen voorkeursstijl te onderzoeken en je aandachtspunten om feedback te geven te definiëren.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

11
Ready, set, go
Expires After: Does not Expire

Structure your conversation with the DESC technique

In Learning Lab ‘Ready, set, go’ we look at the DESC model. A useful model for giving feedback in the right way.

One way of ensuring that your feedback (both positive and constructive) does not miss its mark is the DESC model. This is a four-letter word where each letter stands for a different word.

“The DESC model is a useful model for preparing your discussion and for checking your feedback against it.”

It summarises the different rules of feedback into one conversation. Moreover, there is little chance of the feedback receiver being triggered if you do it right. Look at it as a tool to give feedback in a correct way.

Your learning journey

This Learning Lab is divided into 4 different chapters that each add extra information to the topic. In the first two chapters (let’s explain & let’s dive deeper), the topic is explained in detail so that you are fully included. In the third chapter (let’s process) we offer information to process the topic even better and finally in chapter 4 (let’s reflect) we give you some exercises to get started yourself.

LET’S EXPLAIN

In the explainer video, the DESC model is framed and the four steps are gone over.

LET’S DIVE DEEPER

In the deepdive the theory is explained in an E-magazine based on a (highly fictional) case in which you give feedback to your mother-in-law.

LET’S PROCESS

The processing is video where Jeff Weiner (CEO of LinkedIn) talks about his experiences with feedback and why he thinks it’s a gift.

LET’S REFLECT

The self reflection is a call to action to write out your feedback according to the DESC model.
1
2
3
4

Content of this Learning Lab

Below are the four different chapters of this Learning Lab. Enjoy reading and studying!

12
Ready, set, go
Expires After: Does not Expire

Structureer jouw gesprek met de BUSC-techniek

In Learning Lab ‘Ready, set, go’ bekijken we het BUSC-model. Een handig model om feedback te geven op een correcte manier.

Een manier om ervoor te zorgen dat jouw feedback (zowel positief als constructief) zijn effect niet mist, is het BUSC- model. Dit is een vierletterwoord waarbij elke letter staat voor een ander woord.

“Het BUSC-model is een handig model om je gesprek voor te bereiden en je feedback hieraan af te toetsen.”

Het vat de verschillende regels van feedback samen in één gesprek. Bovendien is de kans klein dat de feedbackontvanger wordt getriggerd wanneer je het goed uitvoert. Bekijk het als een hulpmiddel om feedback op een correcte manier te geven.

Learning Path

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt het BUSC-model gekaderd en de vier stappen overlopen

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van een (uiterst fictieve) case waarbij je feedback geeft aan je schoonmoeder.

LET’S PROCESS

De processing is een E-quiz waarbij je voor feedback fragmenten moet aangeven wat je goed vindt en wat beter kan.

LET’S REFLECT

De self reflection is een call to action om jouw feedback uit te schrijven volgens het BUSC-model.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

13
Tune-in
Expires After: Does not Expire

Hoe mindfulness je brein veerkrachtig maakt

In Learning Lab ‘Tune-in’ onderzoeken we op welke manier mindfulness onze veerkracht versterkt. Je krijgt vijf uitdagingen voorgeschoteld die je kan integreren in het dagelijks leven om je exercise-time te verhogen met telkens de wetenschappelijke onderbouw. Challenge accepted?

Heb jij ook het gevoel dat het leven soms aan je voorbijvliegt? Dat er weinig tijd is om stil te staan bij de zaken die hier en nu rondom je gebeuren? Je bent niet de enige. Onderzoek toont aan dat wij doorheen de dag voornamelijk bezig zijn met wat nog moet komen of met wat er al gebeurd is.

“Nochtans is af en toe je blik naar binnen richten onmisbaar om met gepaste rust te kunnen reageren op dagdagelijkse hobbels.”

Of het nu gaat over schreeuwende kinderen, een vervelende opmerking van je baas of de wagen voor je die je de pas afsnijdt, je kan je brein leren om hier bewuster en kalmer op te reageren.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer video wordt toegelicht hoe je je blik naar binnen kan richten en op welke manier dit je veerkracht versterkt.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive krijg je vijf challenges voorgeschoteld die je kan toepassen in het dagelijks leven met een
wetenschappelijke onderbouw.

LET’S PROCESS

In de online bibliotheek kan je tal van boeken en video’s vinden om je verder te verdiepen in het topic.

LET’S REFLECT

De self reflection is een drie-stappenplan om jouw huidige (good, bad en ugly) gewoontes in kaart te brengen en nieuwe gewoontes te installeren.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

14
Down-time
Expires After: Does not Expire

Hoe pauze je brein veerkrachtig maakt

In Learning Lab ‘Down-time’ onderzoeken we op welke manier pauze onze veerkracht versterkt. Je krijgt vijf uitdagingen voorgeschoteld die je kan integreren in het dagelijks leven om je down-time te verhogen met telkens de wetenschappelijke onderbouw. Challenge accepted?

Heb jij soms het gevoel dat je hersenen permanent op volle toeren draaien? Vind je nauwelijks een moment van rust? Dringend tijd om daar verandering in te brengen.

“Uit onderzoek blijkt dat je brein regelmatig een pauze gunnen veel meer oplevert dan onafgebroken ingespannen doorwerken.”

Je brein heeft deze momenten van down-time niet alleen nodig om energie bij te tanken, briljante inzichten die je helpen een complex probleem op te lossen komen bijna altijd als je algemene breinactiviteit laag is, als je iets doet dat repetitief is of weinig mentale kracht kost.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer video wordt toegelicht waarom pauze onze veerkracht versterkt.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive krijg je vijf challenges voorgeschoteld die je kan toepassen in het dagelijks leven met een wetenschappelijke onderbouw.

LET’S PROCESS

In de online bibliotheek kan je tal van boeken en video’s vinden om je verder te verdiepen in het topic.

LET’S REFLECT

De self reflection is een drie-stappenplan om jouw huidige (good, bad en ugly) gewoontes in kaart te brengen en nieuwe gewoontes te installeren.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

15
Move it
Expires After: Does not Expire

Hoe beweging je brein veerkrachtig maakt

In Learning Lab ‘Move it’ onderzoeken we op welke manier beweging onze veerkracht versterkt. Je krijgt vijf uitdagingen voorgeschoteld die je kan integreren in het dagelijks leven om je exercise-time te verhogen met telkens de wetenschappelijke onderbouw. Challenge accepted?

Wist jij dat je hersenen denken dat lichaamsbeweging gevaarlijk is? Wacht nog even voor je dat aangrijpt als het ideale excuus om op de bank te blijven zitten. Wanneer je begint te sporten, verandert je hartslag en spannen je spieren zich op. Daardoor denken je hersenen dat je vecht of vlucht, bijvoorbeeld voor onze oude vijand, de sabeltandtijger.

“Om je brein te beschermen, scheiden je hersenen een eiwit af dat Brain-Derived Neurotrophic Factor heet.”

Deze stof beschermt en bevordert de groei van hersencellen of neuronen, wat op zijn beurt je herstellings- en leervermogen versterkt én je geheugen verbetert.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer video wordt toegelicht hoe beweging bijdraagt aan een veerkrachtig brein.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive krijg je vijf challenges voorgeschoteld die je kan toepassen in het dagelijks leven met een wetenschappelijke onderbouw.

LET’S PROCESS

In de online bibliotheek kan je tal van boeken en video’s vinden om je verder te verdiepen in het topic.

LET’S REFLECT

De self reflection is een drie-stappenplan om jouw huidige (good, bad en ugly) gewoontes in kaart te brengen en nieuwe gewoontes te installeren.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

16
Let’s sleep on it
Expires After: Does not Expire

Hoe slaap je brein veerkrachtig maakt

In Learning Lab ‘Let’s sleep on it’ onderzoeken we op welke manier slaap onze veerkracht versterkt. Je krijgt vijf uitdagingen voorgeschoteld die je kan integreren in het dagelijks leven om je sleep-time te verhogen met telkens de wetenschappelijke onderbouw. Challenge accepted?

Ben je nog steeds aan het wachten op de dag dat je volledig uitgerust bent? Wacht niet langer, doe er iets aan. Het loont dubbel en dwars de moeite.

“Voldoende kwaliteitsvolle slaap is de snelste en zekerste weg naar meer veerkracht, een beter humeur en betere prestaties.”

Dat is geen toeval: tijdens je slaap werken je hersenen op volle toeren! Ze verwijderen afvalstoffen uit het brein, slaan informatie op en verwerken en organiseren wat er die dag gebeurd is. Dichter bij een tovermiddel voor productiviteit en veerkracht kom je niet.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer video wordt toegelicht waarom slaap onze veerkracht versterkt.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive krijg je vijf challenges voorgeschoteld die je kan toepassen in het dagelijks leven met een wetenschappelijke onderbouw.

LET’S PROCESS

In de online bibliotheek kan je tal van boeken en video’s vinden om je verder te verdiepen in het topic.

LET’S REFLECT

De self reflection is een drie-stappenplan om jouw huidige (good, bad en ugly) gewoontes in kaart te brengen en nieuwe gewoontes te installeren.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

17
Focus-time
Expires After: Does not Expire

Hoe focus momenten je brein veerkrachtig maken

In Learning Lab ‘Focus-time’ onderzoeken we op welke manier focus momenten onze veerkracht verhogen. Je krijgt vijf uitdagingen voorgeschoteld die je kan integreren in het dagelijks leven om je focus-time te verhogen met telkens de wetenschappelijke onderbouw. Challenge accepted?

Focus wordt wel eens de belangrijkste vaardigheid van de toekomst genoemd. Helaas versnellen ontwikkelingen in technologie, innovatie en deadlines onze tijd waardoor we onze focus gaan fragmenteren.

“Een recente studie laat zien dat mensen die snel kunnen herfocussen en gefocust blijven, hogere prestaties op het werk neerzetten en minder het gevoel hebben overweldigd te worden.”

Met meer en diepere focusmomenten krijg je weer het gevoel van werkzaamheid, voel je je beter en werk je slimmer.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer video wordt toegelicht hoe focus werkt en op welke manier het bijdraagt aan een veerkrachtig brein.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive krijg je vijf challenges voorgeschoteld die je kan toepassen in het dagelijks leven met een wetenschappelijke onderbouw.

LET’S PROCESS

In de online bibliotheek kan je tal van boeken en video’s vinden om je verder te verdiepen in het topic.

LET’S REFLECT

De self reflection is een drie-stappenplan om jouw huidige (good, bad en ugly) gewoontes in kaart te brengen en nieuwe gewoontes te installeren.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

18
Wired to connect
Expires After: Does not Expire

Hoe betekenisvolle connecties je brein veerkrachtig maken

In Learning Lab ‘Wired to connect’ onderzoeken we op welke manier positieve sociale contacten onze veerkracht verhogen. Je krijgt vijf uitdagingen voorgeschoteld die je kan integreren in het dagelijks leven om je connecting-time te verhogen met telkens de wetenschappelijke onderbouw. Challenge accepted?

Positieve sociale interacties werken op onze hersenen in zoals een spuitje dat bescherming biedt tegen stress, angst, geheugenverlies en allerhande fysieke aandoeningen.

“Wanneer je praat met iemand met wie je je verbonden voelt, heeft dit een helend effect op ons brein.”

Als jij iemand bent die graag alleen is, is dat uiteraard geen probleem. Maar zelfs in dat geval kun je veerkracht een boost geven door op jouw manier hechte relaties proberen op te bouwen. Het is niet zozeer de kwantiteit van de relaties maar eerder de kwaliteit die de doorslag geeft.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer video wordt toegelicht waarom positieve sociale contacten onze veerkracht verhogen.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive krijg je vijf challenges voorgeschoteld die je kan toepassen in het dagelijks leven met een wetenschappelijke onderbouw.

LET’S PROCESS

In de online bibliotheek kan je tal van boeken en video’s vinden om je verder te verdiepen in het topic.

LET’S REFLECT

De self reflection is een drie-stappenplan om jouw huidige (good, bad en ugly) gewoontes in kaart te brengen en nieuwe gewoontes te installeren.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

19
Wat met acute stress?
Expires After: Does not Expire

Leer omgaan met acute stress

In Learning Lab ‘Mis de bocht niet’ onderzoeken we wat er gebeurt wanneer we onze zelfbeheersing verliezen en wat we kunnen doen om rustig te reageren wanneer we geconfronteerd worden met acute stressmomenten.

Ken je het gezegde “Een oude vos verliest zijn streken niet”? Wel, neuroscience proves you wrong! We zijn wel degelijk in staat om bepaalde zaken te veranderen.

“Uiteraard zijn we deels gebonden aan onze genen, maar we kunnen wel degelijk invloed hebben op vastgeroeste overtuigingen en ingesleten gedachtenpatronen.”

Maar voordat je hersenen ook maar iets gaan veranderen, moeten ze eerst weten waarom. Wanneer je brein ervan overtuigd is dat de verandering nodig is, kan het aanleggen van de nieuwe gewoonte beginnen.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

Inhoud van deze Learning Lab

LET’S EXPLAIN

In de explainer video worden vier technieken uitgelegd
om rustig te blijven tijdens acute stressmomenten.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een
E-magazine aan de hand van iemand die thuiskomt na
een drukke dag op het werk.

LET’S PROCESS

De processing is een lijst met emotionele woordenschat
die je kan helpen om kalm te blijven tijdens een moment
van acute stress.

LET’S REFLECT

In de self reflection krijg je een template
voorgeschoteld om nieuwe gewoontes te installeren om in de toekomst je reactie om te buigen naar een respons.
1
2
3
4

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

20
One size fits all
Expires After: Does not Expire

Ontdek de coping-strategie die voor jou werkt

In Learning Lab ‘One size fits all?’ onderzoeken we drie copingstrategieën om met stress om te gaan. De kunst ligt erin om de juiste strategie te kiezen naargelang de vereisten van de situatie.

In het dealen met uitdagende situaties hebben we allemaal zo onze eigen voorkeursstrategie.

“Doorgeen ons leven hebben we vaak al verschillende manieren uitgeprobeerd en we houden daar onze favoriete strategie aan over.”

Verschillende stijlen werken beter dus in verschillende omstandigheden. Mensen die van stijl kunnen wisselen, zijn het meest efficiënt in het versterken van hun veerkracht. Het komt er op neer om de juiste strategie te kiezen op het juiste moment en te wisselen van strategie wanneer het nodig is.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer video worden drie copingstrategieën om
met uitdagende situaties om te gaan toegelicht.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd aan de hand van het advies van drie vrienden met elk hun voorkeursstrategie.

LET’S PROCESS

De processing is een E-quiz om de verschillende copingstrategieën van elkaar te onderscheiden.

LET’S REFLECT

De self reflection is een vier-stappenplan om jouw voorkeursstrategie te ontdekken.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

21
Mijn kantelpunt
Expires After: Does not Expire

Breng jouw stresssignalen in kaart

In Learning Lab ‘Mijn kantelpunt’ bekijken wat er in ons lichaam gebeurt wanneer we onder druk komen te staan en onderzoeken we onze eigen stresssignalen die aangeven dat onze positieve stress kantelt naar negatieve stress.

Net zoals alle andere dieren zijn, wij mensen, prima uitgerust om met bepaalde vormen van tegenslag, stress en verandering om te gaan. Het is een mechanisme uit de oertijd waarvan we nog steeds mogen profiteren op korte termijn.

“Wat ons anders maakt dan vele andere dieren is dat voor ons stress zich niet altijd beperkt tot dat korte moment.”

Wij kunnen ook anticiperen op mogelijke stress of op verandering. Om ervoor te zorgen dat die fantastische korte termijn stress-respons niet verandert in een lange termijn roofbouw, is het daarom cruciaal om de reactie van jouw lichaam en gedachten goed in kaart te brengen, zodat je op tijd op de rem kan gaan staan.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer video wordt het kantelpunt van positieve stress naar negatieve stress gekaderd.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine aan de hand van de verschillen tussen de
zebra en de mens.

LET’S PROCESS

De processing is een presentatie over stresssignalen volgens de metafoor van stoplichten in het verkeer.

LET’S REFLECT

In de self reflection word je uitgedaagd om jouw stresssignalen in kaart te brengen die aangeven dat het tijd is om wat gas terug te nemen.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

22
De veerkracht kettingreactie
Expires After: Does not Expire

Doorbreek jouw stresspatroon

In Learning Lab ‘De veerkracht kettingreactie’ gaan we terug in de tijd om te begrijpen waarom we soms getriggerd worden (en iemand anders in dezelfde omstandigheden niet). Door onze amygdala te leren kennen, kunnen we beter anticiperen op onze triggers.

Er zijn verschillende manieren om om te gaan met veranderingen, tegenslagen of stress.

“De kunst is om de juiste strategie te kiezen op het juiste moment.”

Om dat te kunnen doen moeten we onszelf allereerst de vraag stellen waarom iets ons triggert of ons uit het lood slaat. We worden getriggerd door zaken waar wij gevoelig voor zijn. Doorheen ons leven vormen er zich bepaalde gedachtenpatronen die ons soms kunnen helpen maar ons soms ook echt wel in de weg zitten. Onze opvoeding en jeugd kunnen we natuurlijk niet meer veranderen. Wat we wel kunnen beïnvloeden zijn onze eigen gedachtenpatronen.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt uitgelegd waarom je getriggerd wordt door een bepaalde situatie en hoe je jouw gedachtenpatronen kan beïnvloeden.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive gaan we aan de hand van concrete voorbeelden dieper in op de verschillende factoren die bepalen of je al dan niet getriggerd wordt. Ook bekijken we welke impact jij kan hebben op jouw gedachtenpatronen.

LET’S PROCESS

Bekijk de video’s van Sapolsky en Covey om meer te weten te komen over jouw triggers en hoe je er proactief met kan omgaan.

LET’S REFLECT

Ga in de zelfreflectie aan de slag met jouw cirkel van invloed en krijg meer inzicht in jouw triggers.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

23
Mijn brein gekaapt
Expires After: Does not Expire

Raak bekend met jouw stresstriggers

In Learning Lab ‘Mijn brein gekaapt’ bekijken wat er in ons brein gebeurt op het moment dat we geconfronteerd worden met triggers of met stressvolle omstandigheden.

Wanneer alles goed en vlot loopt is het makkelijk om veerkracht aan de dag te leggen. Maar over hoeveel veerkracht je écht beschikt, wordt pas zichtbaar in tijden van stress of wanneer we worden geconfronteerd met veranderingen. Waarom, wanneer en hoe dit gebeurt, is iets heel persoonlijks.

“Om echt een beeld te krijgen van je eigen veerkracht is het interessant om jouw triggers onder de loep te nemen en te bekijken wat deze met je doen.”

En wanneer je deze triggers goed kent, kan dit je helpen om veerkrachtiger te gaan reageren in bepaalde situaties.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan. 

LET’S EXPLAIN

In de explainer video wordt de opbouw van ons brein toegelicht en de link met stress.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en onderzoeken we hoe een trigger kan leiden tot (ongewenst) gedrag.

LET’S PROCESS

De processing is een toolbox met handige apps om met stressmomenten om te gaan.

LET’S REFLECT

In de self reflection word je uitgedaagd om je ongewenst gedrag als gevolg van een trigger om te buigen naar gewenst gedrag dat je zelf kiest.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

24
Let’s SCARF
Expires After: Does not Expire

Discover your motivations in working together

In Learning Lab ‘Let’s SCARF’ we look at the SCARF model as a means to better place sensitivities and preferences of our teammates and ourselves.

Our backpack will determine to a large extent where our sensitivities lie when working with others. One person is sensitive when someone does not communicate transparently, while another’s nerves start to trigger when his/her opinion is not asked.

“The SCARF model can help you gain insight into your teammates’ backpacks and understand why they sometimes react sensitively.”

If you then take this into account, the cooperation will only run smoother.

Your learning journey

This Learning Lab is divided into 4 different chapters that each add extra information to the topic. In the first two chapters (let’s explain & let’s dive deeper), the topic is explained in detail so that you are fully included. In the third chapter (let’s process) we offer information to process the topic even better and finally in chapter 4 (let’s reflect) we give you some exercises to get started yourself.

LET’S EXPLAIN

In the explainer video the SCARF model is explained with application in practice.

LET’S DIVE DEEPER

In the deepdive the theory is explained in an E-magazine based on a couple that dares to renovate their house together.

LET’S PROCESS

The processing is an animated video about the SCARF model by David Rock.

LET’S REFLECT

In the self reflection you are challenged to map your own SCARF.
1
2
3
4

Content of this Learning Lab

Below are the four different chapters of this Learning Lab. Enjoy reading and studying!

25
Let’s SCARF
Expires After: Does not Expire

Ontdek jouw drijfveren in het samenwerken

In Learning Lab ‘Let’s SCARF’ bekijken we het SCARF-model als middel om gevoeligheden en voorkeuren van onze teamgenoten en onszelf beter te plaatsen.

Onze rugzak zal voor een groot stuk bepalen waar onze gevoelige plekken liggen in de samenwerking met anderen. De ene persoon is er gevoelig voor wanneer iemand niet transparant communiceert, terwijl de tenen van een ander beginnen krullen wanneer haar mening niet wordt gevraagd.

“Het SCARF-model kan helpen om zicht te krijgen op de rugzak van je teamgenoten en te begrijpen waarom ze soms gevoelig reageren.”

Wanneer je hier dan ook nog eens rekening mee houdt, zal de samenwerking alleen maar vlotter verlopen.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt het SCARF-model toegelicht met toepassing in de praktijk.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine op basis van een koppel dat het erop waagt om hun huis samen te renoveren.

LET’S PROCESS

De processing is een geanimeerde video over het SCARF-model van David Rock.

LET’S REFLECT

In de self reflection word je uitgedaagd om je eigen SCARF in kaart te brengen.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

26
Setting the scene
Expires After: Does not Expire

Bereid jouw feedbackgesprek voor

In Learning Lab ‘Setting the scene’ zetten we aandachtspunten op een rijtje om je feedbackgesprek goed voor te bereiden.

Feedback geef je om de ander te helpen. Je kan iemand complimenteren, helpen groeien of aanmoedigen. En toch… loopt het soms mis. Ondanks jouw goede bedoelingen kan feedback soms te direct, aanvallend of misschien te zacht overkomen.

“Daarom is het belangrijk om je goed voor te bereiden voor je effectief aan het feedbackgesprek begint.”

Vergelijk dit met het draaien van een film. Voordat de dialogen effectief plaatsvinden op de set, wordt er veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding, ‘setting the scene’. Een western draai je niet op het strand en heeft andere props nodig dan een romantische ‘chickflick’.

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt gekaderd op welke manier je het feedbackgesprek best voorbereid.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd aan de hand van een concrete case in een E-magazine en onderzoeken we vier aandachtspunten.

LET’S PROCESS

De processing is een E-quiz over verschillende showstoppers die je kunnen tegenhouden om feedback daadwerkelijk te geven.

LET’S REFLECT

De self reflection is een call to action om jouw feedback voor te bereiden volgens een praktisch stappenplan.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

27
Mis de bocht niet
Expires After: Does not Expire

Leer om makkelijker van emotie naar ratio te komen

In Learning Lab ‘Mis de bocht niet’ bekijken we hoe het komt dat we soms onze zelfbeheersing verliezen en welke technieken we kunnen toepassen om rustig te blijven wanneer we worden getriggerd.

Ooit al feedback ontvangen en zonder nadenken eens goed je gedacht gezegd of met je ogen gerold? Ooit achteraf al eens gedacht dat je reactie op bepaalde feedback toch beter had gekund?

“Als we van feedback ontvangen een kunst willen maken, is het de bedoeling om van een reactie een respons te maken.”

Om dus niet impulsief te reageren, maar wel bewust onze reactie te kiezen. De uitdaging is met andere woorden om de bocht niet te missen.

Jouw leerplan

Dit Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt de opbouw van ons brein uitgelegd om te begrijpen waarom we soms onze zelfbeheersing verliezen

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we vier technieken om rustig te blijven.

LET’S PROCESS

De processing is een interactieve visual met de samenvatting van de theorie.

LET’S REFLECT

In de self reflection kijken we wat je kan doen om van een reactie een respons te maken.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

28
De interpretatie voorbij
Expires After: Does not Expire

Raak de kern met de LSD-techniek

In Learning Lab ‘De interpretatie voorbij’ bekijken we de LSD-techniek als hulpmiddel om feedback scherp te krijgen en jouw interpretaties weg te filteren. We onderzoeken waarom we geneigd zijn om feedback te interpreteren volgens ons eigen referentiekader en hoe we dit kunnen voor zijn.

LSD is de afkorting voor een techniek die jou kan helpen bij het doorvragen nadat je feedback gekregen hebt.

“Wanneer iemand je feedback geeft, is het natuurlijk cruciaal dat je hem of haar goed begrijpt.”

Dat lijkt misschien heel makkelijk, maar vaak komt er toch wat ruis te zitten op de communicatie en dat is heel normaal!

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt de LSD techniek gekaderd als hulpmiddel om feedback scherp te krijgen.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we hoe je feedback kan ontvangen vrij van interpretaties.

LET’S PROCESS

De processing is een E-quiz om voor jezelf goed het onderscheid te kunnen maken tussen waarneming en interpretatie.

LET’S REFLECT

In de self reflection word je uitgedaagd om stil te staan bij de manier waarop je vandaag feedback ontvangt. Je stelt een actieplan op om hierin te groeien
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

29
Vragen staat vrij
Expires After: Does not Expire

Maak van feedback vragen een kunst in 3 stappen

In Learning Lab ‘Vragen staat vrij!’ bekijken we een eenvoudige manier om complexe processen te omzeilen. We onderzoeken op welke manier je feedback kan vragen om je kans op eerlijke feedback te vergroten én om het voor de feedbackgever comfortabeler te maken.

Het vragen naar nuttige feedback zorgt ervoor dat je niet vervalt in vaste patronen en niet vast komt te zitten in ‘hoe jij het altijd al deed’.

“Het verschaft inzicht in je eigen gedrag én je komt te weten hoe jij overkomt op de ander.”

Bovendien is het veel makkelijker om feedback in ontvangst te nemen als je er zelf naar vraagt! Overtuigd? In deze Learning Lab bekijken we wat jij nodig hebt om je kansen op eerlijke feedback te vergroten!

Jouw leerpad

Deze Learning Lab is ingedeeld in 4 verschillende hoofdstukken die telkens extra informatie toevoegen aan het topic. In de eerste twee hoofdstukken (let’s explain & let’s dive deeper) wordt het thema uit de doeken gedaan zodat je helemaal mee bent. In het derde hoofdstuk (let’s process) bieden we informatie aan om het topic nog beter te verwerken en tot slot geven we je in hoofdstuk 4 (let’s reflect) enkele oefeningen om zelf aan te slag gaan.

LET’S EXPLAIN

In de explainer movie wordt de ‘why’ van het topic gekaderd.

LET’S DIVE DEEPER

In de deepdive wordt de theorie uitgelegd in een E-magazine en bekijken we op welke manier je best feedback vraagt.

LET’S PROCESS

De processing is een interactieve visual met een samenvatting van de drie tips om feedback te vragen

LET’S REFLECT

De self reflection is een call to action om je eigen feedback handleiding te maken die je kan meegeven aan de feedbackgever.
1
2
3
4

Inhoud van deze Learning Lab

Hieronder zie je de vier verschillende hoofdstukken van deze Learning Lab. Veel lees- en studieplezier!

Wachtwoord(Vereist)
Naam(Vereist)
Privacybeleid(Vereist)
Gebruik(Vereist)
Hidden
MM slash DD slash JJJJ
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.